Persónuverndarstefnu

FRIÐHELGISSTEFNA TRIVEE PROPERTIES

PASSION LIFE, S.L. hefur skuldbundið sig til að vernda friðhelgi þína. Þessi persónuverndarstefna útskýrir hvernig við söfnum og notum persónuupplýsingarnar þínar og hvaða réttindi og valkosti þú hefur í þeim efnum. Vinsamlegast skoðaðu einnig stefnu okkar um vafrakökur sem útskýrir notkun á smákökum og öðrum vefslóðatækjum í gegnum vefsíðu okkar.

Hver ber ábyrgð á vinnslu persónuupplýsinga þinna?

PASSION LIFE, S.L. með N.I.F. B54473566 skráð skrifstofa hjá Avda. de Las Brisas, 8, CP 03189, Orihuela Costa, Alicante, með símanúmeri 966-764738 og tölvupósti: infovm@trivee.com, ber ábyrgð á vinnslu persónuupplýsinga þinna. Þess vegna ábyrgjumst við öryggi þitt og trúnaðarmeðferð í samræmi við ákvæði EVRÓPSKU PERSÓNUVERNDARREGLUGERÐARINNAR (ESB) 679/2016, sem og aðrar viðeigandi reglugerðir.

Upplýsingar og samþykki

Með því að samþykkja þessa persónuverndarstefnu er notandinn upplýstur og gefur ókeypis, upplýst, sértækt og ótvírætt samþykki sitt svo að persónuupplýsingar sem gefnar eru upp í gegnum vefsíðuna sem staðsett er á slóðinni https://trivee.com/ (hér eftir "vefsíðan") séu unnar af PASSION LIFE, S.L., sem og gögnum sem fengin eru úr leiðsögn þinni og öðrum gögnum sem þú gætir veitt í framtíðinni til PASSION LIFE, S.L. á skýran og einfaldan hátt, til að auðvelda skilning þess, ákveða frjálslega og af fúsum og frjálsum vilja hvort þú vilt veita PASSION LIFE, S.L. PERSÓNUUPPLÝSINGAR ÞÍNAR

Skylda til að veita gögn

Upplýsingarnar sem beðið er um í formi vefsíðunnar eru almennt skyldubundnar (nema annað sé tekið fram í nauðsynlegum reit) til að uppfylla viðurkenndan tilgang.

Þess vegna, ef þau eru ekki veitt eða eru ekki veitt á réttan hátt, er ekki hægt að mæta á þau, án þess að hafa áhrif á þá staðreynd að þú getur frjálslega skoðað efni vefsíðunnar.

Í hvaða tilgangi notum við persónuupplýsingar þínar?

Í PASSION LIFE, S.L. notum við gögnin þín að því marki sem RGPD leyfir, sem og samkvæmt gildandi reglum. Í öllum tilvikum verður meðferðin gerð í sérstökum, skýrum og lögmætum tilgangi og í engu tilviki verður hún meðhöndluð á þann hátt sem er ósamrýmanlegur umræddum tilgangi. Nánar tiltekið verða eftirfarandi meðferðir framkvæmdar:

 1. Svaraðu fyrirspurnum þínum, beiðnum eða beiðnum.
 2. Hafa umsjón með samningsbundnum tengslum og veitingu ráðgjafarþjónustu sem viðskiptavinurinn óskar eftir.
 3. Stjórnaðu símtölunum þínum.
 4. Framkvæma allar þær stjórnunar-, skatta- og bókhaldsaðferðir sem nauðsynlegar eru til að uppfylla samningsbundnar skuldbindingar okkar og skatta- og bókhaldsskyldur.
 5. Fylgni við lagalegar skyldur okkar.
 6. Greindu og bættu þjónustu okkar og samskipti við þig.
 7. Fylgjast með og meta hvort farið sé að reglum okkar
 8. Hafa umsjón með sendingu upplýsinga og viðskiptaleitar sem þú gætir haft áhuga á varðandi vörur eða þjónustu PASSION LIFE, S.L. eða annarra fyrirtækja í Business Group sem það tilheyrir, með hvaða hætti sem er ef um afdráttarlaust samþykki er að ræða.

Hvert er lögmæti fyrir vinnslu gagna þinna? Hversu lengi geymum við persónuupplýsingar þínar?

Lögmæti vinnslu persónuupplýsinga sem við framkvæmum er ávallt gert í samræmi við ákvæði 6. greinar RGPD, sérstaklega lagagrundvöllur meðferðanna er eftirfarandi:

 • Til að uppfylla markmiðin í 2. og 4. lið fyrri þáttar gildir grein 6.1.b) RGPD, sú meðferð sem nauðsynleg er til framkvæmdar samnings þar sem hagsmunaaðilinn er aðili eða vegna umsóknar að beiðni þess síðarnefnda um ráðstafanir áður en samningur er gerður. 

Gögnin, sem unnin eru í þessum tilgangi, verða geymd svo lengi sem samningsbundin tengsl eða tengsl sem eru í gildi áður en samningur er í gildi og, þegar þeim lýkur, verða þau hindruð meðan fyrningarfrestur málshöfðunar sem kann að stafa af þeim kann að koma upp.

 • Til að uppfylla markmiðin í 4., 5. og 7. lið fyrri hluta gildir grein 6.1.c) RGPD, sú meðferð sem nauðsynleg er til að uppfylla lagaskyldu sem gildir um ábyrgðaraðila gagna.

Gögnin sem unnin eru í þessum tilgangi verða geymd í þann fyrningarfrest lagalegu ábyrgðar sem kann að stafa af því að þessum lagalegu skyldum er fullnægt.

 • Til að uppfylla markmiðin í 3. og 6. lið fyrri kafla gildir grein 6.1.f) RGPD, meðferðin er nauðsynleg til að fullnægja lögmætum hagsmunum PASSION LIFE, S.L. eða þriðja aðila með vísbendingu um umrædda lögmæta hagsmuni.

Gögnin, sem unnin eru í þessum tilgangi, verða geymd þar til hagsmunaaðilinn andmælir meðferðinni og í öllum tilvikum í eitt ár hið mesta.

 • Til að uppfylla tilgang 1. og 8. liðar fyrri þáttar gildir grein 6.1.a) RGPD og veitti hagsmunaaðilinn samþykki sitt fyrir vinnslu persónuupplýsinga sinna.

Gögnin, sem unnin eru í þessum tilgangi, verða geymd þar til hagsmunaaðilinn afturkallar samþykkið sem veitt var.

Með hverjum deilum við gögnunum þínum?

Til að uppfylla tilganginn sem tilgreindur er í þessari persónuverndarstefnu geta gögn notandans verið send til:

 • Fyrirtæki í hópnum sem PASSION LIFE, S.L. tilheyrir, aðeins í innri stjórnsýslu og/eða í þeim tilgangi sem tilgreindur er hér að ofan.
 • Fyrirtæki í þeim hópi sem PASSION LIFE, S.L. tilheyrir, ef hagsmunaaðilinn samþykkir það sérstaklega, þannig að þeir senda viðskiptaorðsendingar.
 • Lögbær yfirvöld og opinberar stjórnsýslustofnanir, ef um er að ræða lagaskyldu PASSION LIFE, S.L.
 • Fjármálastofnanir.
 • Aðilar sem uppgötva og koma í veg fyrir svik.

Að auki geta gögnin verið aðgengileg birgjum PASSION LIFE, S.L., en slíkur aðgangur er nauðsynlegur til að uppfylla á fullnægjandi hátt samningsbundnar, lagalegar skyldur og/eða tilganginn sem tilgreindur er hér að ofan. Þessir birgjar munu ekki vinna úr gögnum þínum í eigin tilgangi sem ekki hefur áður verið upplýst af PASSION LIFE, S.L.

PASSION LIFE, S.L. fylgir ströngum viðmiðum við val á þjónustuveitendum til að uppfylla skyldur sínar varðandi gagnavernd og skuldbindur sig til að undirrita samning um að fyrirskipa meðferðina, eins og kveðið er á um í lögum, þar sem hún mun meðal annars leggja á eftirfarandi skyldur: vinna persónuupplýsingar í þeim tilgangi sem samkomulag er um og einungis í samræmi við skjalfestar leiðbeiningar ábyrgðaraðila, og eyða og skila gögnum til ábyrgðaraðila eftir að þjónustunni hefur verið hætt.

Millilandaflutningar

Heimilt er að flytja persónuupplýsingar skráðra einstaklinga til landa innan og utan Evrópska efnahagssvæðisins. Fyrir flutning frá ESB til landa sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins telur ekki fullnægjandi, PASSION LIFE, S.L. hefur framkvæmt viðeigandi og fullnægjandi verndarráðstafanir til að vernda persónuupplýsingar hagsmunaaðila og tryggja fullnægjandi öryggi. Af þessum sökum yrðu persónuupplýsingar hagsmunaaðila fluttar í samræmi við kröfur og skyldur sem settar eru fram í gildandi reglugerðum um gagnavernd með undirritun föstu samningsákvæðanna við birgja sem staðsettir eru utan Evrópska efnahagssvæðisins.

Til að fá frekari upplýsingar um viðeigandi og fullnægjandi öryggisráðstafanir geta hagsmunaaðilar haft samband við PASSION LIFE, S.L., með þeim samskiptaleiðum sem tilgreindar eru í kaflanum um réttindi hagsmunaaðila.

Hver eru réttindi þín?

Einkum, óháð tilgangi eða lagagrundvelli sem við vinnum úr gögnum þínum, hefur þú rétt til að:

 • Aðgangsréttur: Hver sem er á rétt á að fá staðfestingu á því hvort PASSION LIFE, S.L. vinni persónuupplýsingar um hann.
 • Réttur til leiðréttingar: Þú átt rétt á að fá aðgang að persónuupplýsingum þínum sem við höfum og biðja um leiðréttingu þeirra þegar þær eru ónákvæmar.
 • Réttur til eyðingar: þegar gögnin sem safnað er eru ekki lengur nauðsynleg í þeim tilgangi sem var safnað.
 • Réttur til takmörkunar á meðferð: Þú getur beðið um takmörkun á vinnslu gagna þinna og farið fram á að þau séu geymd til að nýta eða verja kröfur.
 • Flutningsréttur: Þú hefur rétt til að fá persónuupplýsingar sem varða þig á skipulögðu formi almennrar notkunar og vélræns lesturs og senda þær til annars aðila sem er í forsvari.
 • Réttur til að afturkalla samþykki: rétturinn til að afturkalla samþykki sem þú hefur áður veitt okkur til að meðhöndla persónuupplýsingar þínar. Ef þú dregur samþykki þitt til baka mun það ekki hafa áhrif á lögmæta notkun persónuupplýsinga þinna áður en þú dróst samþykki þitt til baka.

Hvernig getur þú nýtt réttindi þín?

PASSION LIFE, S.L. skuldbindur sig til að virða trúnað persónuupplýsinga þinna og tryggja að réttindi þín séu nýtt. Þú getur nýtt þau án kostnaðar með því að skrifa tölvupóst á netfangið okkar infovm@trivee.com einfaldlega gefa til kynna ástæðuna fyrir beiðni þinni og réttinn sem þú vilt nýta. Við upplýsum þig einnig um að samkvæmt gagnsæisstefnu okkar eru öll réttindi í boði fyrir viðskiptavini á vefsíðunni. Þér er tilkynnt að þú getir einnig neytt réttar þíns með því að senda yfirlýsingu til Spænsku persónuverndarstofnunarinnar þegar þú hefur ekki fengið fullnægjandi vitneskju um að neyta réttar þíns eða telur að brotið hafi verið á þeim.

Ábyrgð notanda 

Notandinn:

 • Þú ábyrgist að þú sért eldri en átján (18) ára og að gögnin sem þú veitir URBANIZADORA VILLAMARTÍN séu sönn, nákvæm, tæmandi og uppfærð. Í þessum tilgangi er notandinn ábyrgur fyrir sannleiksgildi allra gagna sem miðlað er og mun halda upplýsingunum sem veittar eru þægilega uppfærðar á þann hátt að þær svari raunverulegum aðstæðum þeirra.
 • Þú ábyrgist að þú hafir upplýst þriðja aðila sem þú veitir upplýsingar um, ef þeir gera það, um þá þætti sem eru í þessu skjali. Sömuleiðis ábyrgist það að það hafi fengið leyfi sitt til að veita URBANIZADORA VILLAMARTÍN gögn sín í tilgreindum tilgangi.
 • Það mun bera ábyrgð á röngum eða ónákvæmum upplýsingum sem veittar eru í gegnum vefsíðuna og fyrir tjóni, beint eða óbeint, sem þetta veldur URBANIZADORA VILLAMARTÍN eða þriðja aðila.

Fjarskipti

Lög 34/2002, frá 11. júlí 2002, um þjónustu upplýsingasamfélagsins og rafræn viðskipti, heimila framkvæmd viðskiptaorðsendinga með notkun Netsins og annarra rafrænna aðferða, að því tilskildu að hægt sé að bera kennsl á þær sem slíkar, svo og af hvaða aðila þær eru gerðar.

PASSION LIFE, S.L. mun senda viðskiptaorðsendingar í gegnum póstinn um svipaða þjónustu sem vekur áhuga notandans.

Hins vegar mun PASSION LIFE, S.L. bjóða viðtakanda upp á þann möguleika að andmæla vinnslu gagna sinna í kynningarskyni, bæði á þeim tíma sem gagnasöfnunin fer fram og í öllum viðskiptaorðsendingum sem beint er til þeirra.

Notendur geta sagt upp áskrift að þessum samskiptum með því að skrifa á skráða skrifstofu PASSION LIFE, S.L. sem tilgreint er hér að ofan eða á eftirfarandi netfang infovm@trivee.com.

Öryggisráðstafanir 

PASSION LIFE, S.L. mun meðhöndla gögn notandans ávallt í algeru trúnaðarmáli og halda lögboðinni þagnarskyldu gagnvart þeim, í samræmi við ákvæði gildandi reglugerða, samþykkja í þessu skyni nauðsynlegar tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að tryggja öryggi gagna þeirra og koma í veg fyrir breytingar á þeim, Glötun, úrvinnsla eða óheimill aðgangur, að teknu tilliti til tæknikunnáttu, eðlis geymdra gagna og áhættu sem þeim fylgir.