Juridisk meddelelse

RETLIG MEDDELELSE

Tak, fordi du vælger at besøge os. Vi ønsker, at din oplevelse på vores websted skal være tilfredsstillende.

Adgang til, surfing og brug af webstedet https://trivee.com/ (i det følgende benævnt"webstedet") indebærer en udtrykkelig og uforbeholden accept af alle de vilkår og betingelser, der er anført i denne juridiske meddelelse, som har samme gyldighed og virkning som en kontrakt, der er underskrevet og accepteret skriftligt.

Enhver person, der får adgang til, surfer på eller bruger webstedet, skal respektere og overholde disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer betingelserne heri, må du ikke få adgang til, gennemse eller bruge nogen side på dette websted.

Juridiske oplysninger

 • Ejer: PASSION LIFE, S.L. (i det følgendebenævnt "TRIVEE").
 • Hjemsted: Avda. de Las Brisas, 8, CP 03189, Orihuela Costa, Alicante
 • SKATTEIDENTIFIKATIONSNUMMER: B-54473566.
 • Telefon: (+34) 966-764738
 • E-mail: infovm@trivee.com.

Objekt

Denne juridiske meddelelse regulerer adgangen til, browsing og brug af webstedet, uden at det berører TRIVEE's ret til at ændre præsentationen, konfigurationen og indholdet af webstedet samt de nødvendige betingelser for at få adgang til eller bruge det. Adgang til og brug af indholdet af webstedet efter at ændringerne eller ændringerne er trådt i kraft, indebærer accept af disse.

Adgang til visse indhold og brug af visse tjenester kan dog være underlagt særlige betingelser, som under alle omstændigheder vil være tydeligt angivet og udtrykkeligt skal accepteres af brugerne. Disse særlige betingelser kan erstatte, supplere eller i givet fald ændre denne særlige juridiske meddelelse.

TRIVEE forbeholder sig ret til at ændre alle eller dele af de vilkår og betingelser, der er fastsat heri, og til at offentliggøre ændringerne på samme måde som denne juridiske meddelelse eller via andre kommunikationsmidler rettet til brugerne.

Generelle brugerforpligtelser

Brugeren forpligter sig til at bruge webstedet, dets tjenester og indhold i overensstemmelse med loven, disse generelle brugsbetingelser samt almindelig god moral, god skik og offentlig orden. På denne måde er det forbudt:

 • Bruge webstedet, dets tjenester og indhold til ulovlige formål, som er i strid med disse generelle brugsbetingelser, som er skadelige for tredjemands rettigheder, eller som på nogen måde kan beskadige, gøre ubrugelige, overbelaste eller forringe, midlertidigt eller permanent, webstedets funktioner, værktøjer, indhold og/eller infrastruktur eller forhindre dets normale brug.
 • Bruge webstedet til overførsel, installation eller offentliggørelse af virus, skadelig kode eller andre skadelige programmer eller filer.
 • Bruge webstedet til at indsamle personoplysninger om andre brugere uden at overholde den tilsvarende lovgivning på området.
 • Overtræde eller forsøge at overtræde sikkerhedsforanstaltningerne på webstedet eller ethvert netværk, der er forbundet med webstedet, eller de beskyttelsesforanstaltninger, der er indbygget i det indhold, der tilbydes på webstedet.
 • reproducere eller kopiere, distribuere, omdanne eller ændre indholdet af webstedet, medmindre du har skriftlig tilladelse fra ejeren af de tilsvarende rettigheder.
 • at slette, omgå eller manipulere ophavsrettigheder og andre data, der identificerer ejernes rettigheder, og som er indarbejdet i indholdet, samt de tekniske beskyttelsesanordninger eller andre informationsmekanismer, som indholdet måtte indeholde.

Brugeren er ansvarlig for alle skader af enhver art, som TRIVEE eller en tredjepart måtte lide som følge af manglende overholdelse af de forpligtelser, som de er underlagt i henhold til disse generelle brugsbetingelser eller loven i forbindelse med adgang til og/eller brug af dette websted.

Intellektuel og industriel ejendomsret

TRIVEE er ejer af eller har i givet fald de tilsvarende licenser til udnyttelse af intellektuel og industriel ejendomsret til webstedet samt alt det indhold, der tilbydes på det, herunder platformen, tekster, fotografier eller illustrationer, logoer, varemærker, grafik, design, grænseflader eller andre oplysninger eller indhold samt de tjenester, der er tilgængelige via det.

Brugerens adgang til, surfing på og brug af webstedet må under ingen omstændigheder opfattes som et afkald på, overførsel, licens eller hel eller delvis overdragelse af disse rettigheder fra TRIVEE's side.

Brugeren har ret til at bruge indholdet af webstedet i en rent national sammenhæng og udelukkende med henblik på at bruge dette websted i overensstemmelse med disse generelle betingelser for brug.

Henvisninger til registrerede varemærker eller handelsnavne samt andre kendetegn, der er ejet af TRIVEE, indebærer et forbud mod at bruge dem uden TRIVEE's samtykke. Ved blot at få adgang til, surfe på eller bruge webstedet og/eller dets indhold giver brugeren derfor ikke nogen rettigheder over de særpræg, der er indeholdt på webstedet.

I denne henseende forbeholdes alle intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder til indholdet af hjemmesiden, og det er især forbudt at ændre, kopiere, reproducere, offentliggøre, offentliggøre, omdanne eller distribuere hele eller dele af indholdet på hjemmesiden på nogen måde og i nogen form til offentlige eller kommercielle formål uden forudgående, udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra TRIVEE .

Links

Links til andre websteder

I tilfælde af at webstedet indeholder links til andre websider via forskellige knapper, links, bannere eller integreret indhold, erklærer TRIVEE, at disse forvaltes direkte af tredjeparter, og at TRIVEE ikke har de menneskelige eller tekniske midler til på forhånd at have kendskab til eller overvåge eller godkende alle oplysninger, indhold, produkter eller tjenester, der leveres af andre websteder, som de linker direkte til på dette websted.

TRIVEE påtager sig derfor ikke noget som helst ansvar for aspekter i forbindelse med det websted, som TRIVEE måtte have et link til fra webstedet, især og uden begrænsning for dets funktionalitet, adgang, data, oplysninger, filer, kvalitet og pålidelighed af dets produkter og tjenester, dets egne links eller dets indhold generelt.

Hvis brugerne er klar over, at de aktiviteter, der udføres via disse tredjepartswebsteder, er ulovlige eller strider mod sædelighed eller den offentlige orden, skal de straks underrette TRIVEE, så TRIVEE kan deaktivere linket til disse sider, hvilket vil blive gennemført så hurtigt som muligt.

Under alle omstændigheder indebærer etableringen af en hvilken som helst form for link fra webstedet til et andet eksternt websted ikke, at der eksisterer et forhold, et samarbejde eller en afhængighedssituation mellem TRIVEE og den ansvarlige for det pågældende eksterne websted.

Links til sociale medieplatforme og netværk på webstedet

TRIVEE tilbyder via forskellige værktøjer og applikationer brugerne multimediemateriale, som giver dem adgang til kanaler og sider på forskellige platforme og sociale netværk. Installationen af disse applikationer på webstedet har udelukkende til formål at give brugerne adgang til disse kanaler på forskellige platforme og sociale netværk.

Etableringen af disse applikationer indebærer ikke, at der eksisterer et forhold mellem TRIVEE og ejeren, producenten eller distributøren af den linkede platform eller at TRIVEE accepterer og godkender dens indhold eller tjenester, da ejeren, producenten eller distributøren er den eneste ansvarlige for indholdet eller tjenesterne på den linkede platform.

TRIVEE deler under ingen omstændigheder private oplysninger om sine brugere med ejerne af disse eksterne websteder, da deres eneste formål er at give brugerne adgang til disse websteder. I denne henseende gør brugere, der ønsker at give oplysninger til disse platforme eller eksterne websteder, det på eget ansvar; TRIVEE deltager ikke i denne proces.

Da TRIVEE ikke har nogen kontrol over indholdet på disse kanaler, anerkender og accepterer brugerne, at TRIVEE ikke påtager sig noget ansvar for det indhold eller de tjenester, som brugerne kan få adgang til på disse sider, eller for det indhold, de produkter, tjenester og reklamer eller andre materialer, der er tilgængelige der. Af denne grund bør brugerne udvise forsigtighed ved vurdering og brug af de oplysninger, det indhold og de tjenester, der er indeholdt i de linkede kanaler, og de oplysninger, som de eller tredjeparter ønsker at dele på sådanne kanaler.

Links til dette websted på andre websteder

TRIVEE tillader ikke, at der etableres links til dette websted fra andre websider, der kan indeholde materiale, oplysninger eller indhold, som er ulovligt, ulovligt, nedværdigende, obskønt og generelt i strid med loven, sædeligheden, den offentlige orden eller hvad der er almindeligt accepteret i samfundet.

Under alle omstændigheder kan brugerne oprette links på deres respektive websteder, forudsat at de udtrykkeligt anmoder om TRIVEE's forudgående tilladelse.

TRIVEE har hverken kapacitet eller menneskelige og tekniske midler til at overvåge eller godkende alle oplysninger, indhold, produkter eller tjenester, der leveres af andre websteder, som har oprettet links til dette websted. TRIVEE påtager sig ikke noget som helst ansvar for aspekter i forbindelse med de websider, der opretter et link til webstedet, navnlig og uden begrænsning for deres funktionalitet, adgang, data, oplysninger, filer, kvalitet og pålidelighed af deres produkter og tjenester, deres egne links eller deres indhold generelt.

Ansvar

TRIVEE garanterer ikke fortsat adgang, ej heller korrekt visning, downloading eller brug af de elementer og oplysninger, der er indeholdt på hjemmesiden, som kan hindres, hæmmes eller afbrydes af faktorer eller omstændigheder, som TRIVEE ikke har indflydelse på, eller som ligger uden for TRIVEEs kontrol, eller som skyldes eksistensen af computervirus på internettet.

TRIVEE påtager sig intet ansvar af nogen art, hverken kontraktligt eller udenfor kontrakt, direkte eller subsidiært, for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af manglende tilgængelighed eller manglende kontinuitet i driften af webstedet.

TRIVEE påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, tab, krav eller udgifter, der opstår som følge af:

 • Forstyrrelser, afbrydelser, fejl, svigt, udeladelser, forsinkelser, blokeringer eller afbrydelser forårsaget af fejl i telekommunikationslinjer og -netværk eller enhver anden årsag, som TRIVEE ikke har indflydelse på.
 • Ulovlig indblanding ved brug af skadelig software af enhver art og ved hjælp af alle kommunikationsmidler, f.eks. computervirus eller andre midler.
 • Misbrug eller uhensigtsmæssig brug af TRIVEE-webstedet.
 • Sikkerheds- eller browsingfejl, der skyldes fejl i browseren eller brug af forældede versioner.

TRIVEE erklærer at have truffet alle nødvendige foranstaltninger inden for rammerne af sine muligheder og det aktuelle tekniske niveau for at sikre, at webstedet fungerer, og for at minimere systemfejl, både ud fra et teknisk, juridisk og organisatorisk synspunkt.

Hvis brugeren bliver opmærksom på, at der findes indhold, der er ulovligt, ulovligt, i strid med loven eller kan krænke tredjemands rettigheder, skal han/hun straks underrette TRIVEE, så TRIVEE kan træffe de nødvendige foranstaltninger.

TRIVEE er ikke ansvarlig for rigtigheden, integriteten eller opdateringen af de oplysninger, der offentliggøres på webstedet fra eksterne kilder, og påtager sig ikke ansvaret for eventuelle hypotetiske skader, der måtte opstå som følge af brugen af ovennævnte oplysninger.

Fortrolighed og beskyttelse af personoplysninger

I overensstemmelse med den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger vil alle personlige oplysninger, der gives i forbindelse med brugen af webstedet, blive behandlet i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. privatlivspolitik som brugerne udtrykkeligt skal acceptere for at kunne bruge og registrere sig på webstedet.

Alle brugere, der accepterer denne privatlivspolitik, accepterer den på en informeret, udtrykkelig og utvetydig måde og kan udøve de tilsvarende rettigheder på dette område som angivet i dette dokument.

Suspension af webstedet

TRIVEE forbeholder sig under alle omstændigheder ret til midlertidigt eller permanent at suspendere, ændre, begrænse eller afbryde adgangen, browsing, hosting eller downloading af indhold eller brugen af tjenester fra webstedet, med eller uden forudgående varsel, for brugere, der ikke overholder bestemmelserne i denne juridiske meddelelse, uden at brugeren har mulighed for at kræve erstatning af denne grund.

Gældende lovgivning

Denne juridiske meddelelse er underlagt spansk lovgivning. I tilfælde af tvister er parterne udtrykkeligt enige om at underkaste sig domstolene i Alicante og frasiger sig enhver anden kompetence.

For at indgive klager vedrørende brugen af vores tjenester skal kunderne sende en e-mail eller et brev med posten til den adresse, der er angivet i afsnittet "Identifikation". Vi forpligter os til at søge en mindelig løsning på tvisten til enhver tid.

Sidste opdatering: marts 2023.

PASSION LIFE, S.L.. 2023.

Alle rettigheder forbeholdes.